İnternet Yayınlarında Kişilik Hakları

İnternet Yayınlarında Kişilik Hakları

Globalleşen günümüz ekonomisinde toplumların, bireylerin sahip olduğu hakların ihlal edilmesi sadece fiziki ortamlarda olmamakta, çeşitli kitlesel yayın araçlarının varlığı ile sanal bir boyut kazanmaya başlamaktadır. Bu bakımdan internet ortamı her ne kadar günlük hayatı kolaylaştırsa ve enformasyona kolay ulaşım sağlasa da, kişilik haklarının kolayca ihlal edilmesini mümkün kıldığından gazete ve televizyon gibi kitlesel nitelikteki iletişim araçlarından daha etkili ve kontrol edilemez bir hal almaktadır.

Türkçe
İnternet Yayınlarında Kişilik Hakları | Avukat Sinan Ebren, 0 242 237 98 68 Antalya Avukat

İnternet Yayınlarında Kişilik Hakları

İnternet Yayınlarında Kişilik Hakları

Globalleşen günümüz ekonomisinde toplumların, bireylerin sahip olduğu hakların ihlal edilmesi sadece fiziki ortamlarda olmamakta, çeşitli kitlesel yayın araçlarının varlığı ile sanal bir boyut kazanmaya başlamaktadır. Bu bakımdan internet ortamı her ne kadar günlük hayatı kolaylaştırsa ve enformasyona kolay ulaşım sağlasa da, kişilik haklarının kolayca ihlal edilmesini mümkün kıldığından gazete ve televizyon gibi kitlesel nitelikteki iletişim araçlarından daha etkili ve kontrol edilemez bir hal almaktadır.

Türkçe